Διευκρίνιση στις οδηγίες διεξαγωγής της εξεταστικής χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου στα Α.Ε.Ι.(π.χ. αλλοδαποί ή άλλοι φοιτητές που δεν διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α. ή κωδικούς TAXISNET)


Διευκρινίση σχετικά με την εξεταστική χειμερινού εξαμήνου.pdf