ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ κας ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ


Τα μαθήματα “Ιστορία της Ρωσίας ΙΙ” και “Ιστορία του Ελληνισμού στον Παρευξείνιο Χώρο κατά την Αρχαιότητα” δε θα πραγματοποιηθούν και θα υπάρξει αναπλήρωση αυτών σε μέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

Εκ της διδάσκουσας

Ανακοίνωση για τα μαθήματα της Χριστίνας Μάρκου 22 και 23 Φεβρουαρίου


Τα μαθήματα της Αναπληρώτριας καθηγήτριας Χριστίνας Μάρκου δε θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου και την Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου. Η αναπλήρωση των μαθημάτων θα γίνει την επόμενη εβδομάδα.

Εκ της διδάσκουσας

Παράταση της προθεσμίας οριστικής υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- ακαδ. έτος 2019-20»


Η νέα προθεσμία λήγει την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου και ώρα 17.00.

17_02_2022 Ανακοίνωση για παράταση προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων_sign

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022


ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022, ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ:
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-2-2022 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 27-2-2022.
Η δήλωση μαθημάτων πρέπει να πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο από τον/την ίδιο/α τον/τη φοιτητή/τρια, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση, η απόκτηση δωρεάν
συγγραμμάτων και συμμετοχή του/της στις εξετάσεις του μαθήματος. Ο/Η φοιτητής/τρια δηλώνει τα μαθήματα του κάθε εξαμήνου σύμφωνα με τους κανόνες
που θέτει το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος.
Σημειώνεται ότι ο/η φοιτητής/ρια δικαιούται να εξεταστεί μόνο σε μάθημα που έχει δηλώσει να παρακολουθήσει κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο. Οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων ή έχουν υποβάλει εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτοί/ές στις εξετάσεις του εξαμήνου ή στις επαναληπτικές του Σεπτεμβρίου (απόφαση 10/22.2.2017 της Συνέλευσης του Τμήματος)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ: 25310 39420 (κα Αντωνιάδου)
ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαδικτυακό εργαστήριο με θέμα: “Επίλυση συγκρούσεων στις σχέσεις”


Η Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας Δ.Π.Θ. ( Δο.Συ.Π.) διοργανώνει διαδικτυακό εργαστήριο με θέμα:
“Επίλυση συγκρούσεων στις σχέσεις” με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και στρατηγικών αποτελεσματικότερης διαχείρισης και επίλυσης των συγκρούσεων στις σχέσεις
Το εργαστήριο θα υλοποιηθεί σε δυο συναντήσεις διάρκειας 90 λεπτών
Ημερομηνία 1ης συνάντησης 24/2/22 και ώρα 12:30

Δήλωση συμμετοχής: στο email dosyp@duth.gr και στα τηλέφωνα  2531039161-62 αναφέροντας τίτλο εργαστηρίου, ονοματεπώνυμο, τμήμα και τηλέφωνο επικοινωνίας

 

International Geopolitical Competition


The aim of the event is to find the best and most ambitious students in a field of Geopolitics, and reward them with an opportunity to integrate, discuss, get known to scholars and other best students, as well as reward them with honorable titles and valuable prizes.

The languages of the competition are Polish and English.

Please find more information on our website: https://ptg.edu.pl/competition/

Each person, who is willing to participate in this event is obliged to send the Application Form (please find enclosed) before the end of February 2022. All foreign participants do not need to pay an organizational fee, however the University shall cover all costs related to travel and accomodation expenses if students will be qualified for the final games in December this year.

Looking forward to queries, we are willing to cooperate with your Institution to improve the quality of education. All enquires as well as all applications shall be sent directly to  olimpiada@ptg.edu.pl or to the Coordinator of the competition – dr Piotr Wilczyński piotr.wilczynski@up.krakow.pl

Please let this invitation be forwarded to lecturers and students who might be interested in representing your University and country in our international competition.

In case of any further queries, please feel free to contact us directly to an e-mail address: piotr.wilczynski@up.krakow.pl

Start form

IGC 2022

«Πρόγραμμα υποτροφιών της φλαμανδικής κυβέρνησης του Βελγίου»


Ανακοινώνεται το πρόγραμμα υποτροφιών « Master Mind Scholarships Fellowship Programme» του Πανεπιστημίου Vrije Universiteit Brussel.
Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό για αιτήσεις μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2022 ( και ώρα 17:00, τοπική Βρυξελλών ).
Περαιτέρω πληροφορίες, οδηγίες και αιτήσεις στους συνδέσμους που αναγράφονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΒΕΛΓΙΟ ΣΥΝ