ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κας ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ


τα μαθήματα της κας Αβραμίδου “Αττική Κεραμική” και “Κλασική Αρχαιολογία-Ζητήματα”, θα ξεκινήσουν την εβδομάδα 21 Φεβρουαρίου 2022.

Από τη διδάσκουσα