ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ κας ΚΑΛΙΤΑ


Τα μαθήματα της κας Καλιτα θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου σύμφωνα με το πρόγραμμα.