Ανακοίνωση για τα μαθήματα της κας Ευσταθιάδου


Τα μαθήματα της κας Ευσταθιάδου θα ξεκινήσουν 17/2 και 18/2, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.
Εκ της Διδάσκουσας