Ανακοίνωση για έναρξη του μαθήματος Ο Κόσμος του Ισλάμ


Το πρώτο  μάθημα ”Ο Κόσμος του Ισλάμ” θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022.

Οι διδάσκουσες
Μαρία Δημάση
Αγγελική Μουζακίτη