Ανακοίνωση για τα μαθήματα της Καθηγήτριας κας Μ. Δημάση


Η Καθηγήτρια κα. Μαρία Δημάση θα ξεκινήσει τα μαθήματά της από την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022 κατά το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Εκ της διδάσκουσας