ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διαπολιτισμική Παιδαγωγική


Ημερομηνία έναρξης:

  • Παρασκευή 25.2.2022 (Ώρα 18:30-21:00)

Πρώτη αναπλήρωση του μαθήματος

  • Δευτέρα 28.2. 2022 (Ώρα 9:00-11:30)

Εκ του Διδάσκοντα