Παράταση της προθεσμίας οριστικής υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- ακαδ. έτος 2019-20»


Η νέα προθεσμία λήγει την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου και ώρα 17.00.

17_02_2022 Ανακοίνωση για παράταση προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων_sign