«Πρόγραμμα υποτροφιών της φλαμανδικής κυβέρνησης του Βελγίου»


Ανακοινώνεται το πρόγραμμα υποτροφιών « Master Mind Scholarships Fellowship Programme» του Πανεπιστημίου Vrije Universiteit Brussel.
Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό για αιτήσεις μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2022 ( και ώρα 17:00, τοπική Βρυξελλών ).
Περαιτέρω πληροφορίες, οδηγίες και αιτήσεις στους συνδέσμους που αναγράφονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΒΕΛΓΙΟ ΣΥΝ