Ανακοίνωση για τα μαθήματα της Χριστίνας Μάρκου 22 και 23 Φεβρουαρίου


Τα μαθήματα της Αναπληρώτριας καθηγήτριας Χριστίνας Μάρκου δε θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου και την Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου. Η αναπλήρωση των μαθημάτων θα γίνει την επόμενη εβδομάδα.

Εκ της διδάσκουσας