ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ κας ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ


Τα μαθήματα “Ιστορία της Ρωσίας ΙΙ” και “Ιστορία του Ελληνισμού στον Παρευξείνιο Χώρο κατά την Αρχαιότητα” δε θα πραγματοποιηθούν και θα υπάρξει αναπλήρωση αυτών σε μέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

Εκ της διδάσκουσας