Ανακοίνωση για το μάθημα “Αστική Λαογραφία”


Την Πέμπτη 3 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί ένα επιπλέον μάθημα στις 9.00 π.μ. στην αίθουσα 1.
Εκ της διδάσκουσας