Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Δ.Π.Θ. στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων»


Πρόσκληση 16227/31-03-2022

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 11 Απριλίου 2022 και ώρα 15:00.

6ΝΘΗ46ΨΖΥ1-5ΑΜ

Αίτηση-Πρόσκλησης-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ-ΕΡΓΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΥΠΕΞ


Απευθύνεται σε πτυχιούχους Πανεπιστημίου, χωρίς περιορισμό στο γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον ειδικό διαγωνισμό που διενεργεί, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο το Υπουργείο Εξωτερικών είναι και η γνώση της Αγγλικής και μίας εκ των παρακάτω γλωσσών: Αραβικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ισπανικής, Κινεζικής, Ρωσικής. Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού φοιτούν στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης, συμμετέχουν εκ νέου σε εξετάσεις, που διενεργεί η Διπλωματική και οι επιτυχόντες διορίζονται ως Ακόλουθοι Πρεσβείας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΥΠΕΞ.pdf

Ανακοίνωση για το μάθημα της κας Καλιτά


Το αναπληρωματικό μαθήματα «Πρακτικές ασκήσεις της ρωσικής γλώσσας II»της κας Καλιτά θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 01.04.2022  στις 11:30  ενώ το κανονικό θα γίνει την ίδια μέρα στις 16:00.

Εκ της διδάσκουσας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ διαδικτυακή ενημέρωση για το πρόγραμμα ERASMUS+


Τη Δευτέρα 4/4 στις 7μμ θα γίνει διαδικτυακή ενημέρωση για το πρόγραμμα ERASMUS+. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=605ad97b-e8de-41eb-90d5-276b5b249714&tenantId=8035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7&threadId=19_HvrWEh7PoujRucW_3StFxoqEE0PCuM6FE2KA10NVYGo1@thread.tacv2&messageId=1648473535404&language=en-GB

Από την Επιτροπή Erasmus+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τα μαθήματα της κας Αβραμίδου


Τα μαθήματα Αττική Κεραμική και Κλασική Αρχαιολογία: Ζητήματα δεν θα πραγματοποιηθούν στις 28/3 και 29/3, λόγω κωλύματος της διδάσκουσας.  Θα αναπληρωθούν με διπλά μαθήματα στις 4/4 και 5/4, αντίστοιχα.

Εκ της διδάσκουσας