ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ WEBINAR με τίτλο “Η θέση της γυναίκας στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον”


Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, η εθελοντική ομάδα SDGs HUB του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με την ευγενική υποστήριξη της Επιτροπής Ισότητας και Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του ΔΠΘ, διοργανώνει την Παρασκευή 11 Μαρτίου στις 17.00-19.00, Webinar με τίτλο “Η θέση της γυναίκας στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον”.
Ο σχετικός σύνδεσμο ς για τη φόρμα εγγραφής: https://bit.ly/3pMSjQm