Ανακοίνωση για τα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας


Τα μαθήματα της Ι. Μανελίδου στις  11 Μαρτίου 2022 δεν θα πραγματοποιηθούν.

Θα ανακοινωθεί η αναπλήρωση τους κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

Εκ της διδάσκουσας