Ανακοίνωση για τα μαθήματα «Πρακτικές ασκήσεις της ρωσικής γλώσσας II»


Τα αναπληρωματικά μαθήματα «Πρακτικές ασκήσεις της ρωσικής γλώσσας II» της κας Καλιτά,  θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 16.03.2022 και την Παρασκευή 18.03.2022 στις 11:30 π.μ.

Εκ της διδάσκουσας