Ανακοίνωση μαθήματος Διαπολιτισμική Παιδαγωγική


Επόμενες ημέρες και ώρες που θα πραγματοποιηθεί το μάθημα

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική

  • Πέμπτη  31.3. (Ώρα 11.30-14:00)
  • Παρασκευή 1.4 (Ώρα 18:30-21:00)
  • Δευτέρα 4.4. (Ώρα 9:00-11:30)

Εκ του διδάσκοντα