ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το μάθημα Κλασική Αρχαιολογία Ζητήματα


Το μάθημα Κλασική Αρχαιολογία Ζητήματα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22.3 στις 4:30μμ (και όχι στις 9:00πμ) στην αιθ. 232 λόγω ερευνητικών υποχρεώσεων της διδάσκουσας.

εκ της διδάσκουσας