Ανακοίνωση του μαθήματος Κοινοτική οργάνωση των Ελληνορθόδοξων κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο


Το μάθημα του κ. Π. Βαλσαμίδη Κοινοτική οργάνωση των Ελληνορθόδοξων κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο του εξαμήνου Β΄ δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Μαρτίου 2022 και θα αναπληρωθεί σε ημερομηνία κατόπιν συνεννοήσεως με τους φοιτητές.

Εκ του διδάσκοντα