ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 4 & ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2


Τα μαθήματα ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 4 και ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 τη Δευτέρα 21/03/2022 δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω ασθένειας της διδάσκουσας και θα αναπληρωθούν κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

Εκ της διδάσκουσας