ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τα μαθήματα της κας Αβραμίδου


Τα μαθήματα Αττική Κεραμική και Κλασική Αρχαιολογία: Ζητήματα δεν θα πραγματοποιηθούν στις 28/3 και 29/3, λόγω κωλύματος της διδάσκουσας.  Θα αναπληρωθούν με διπλά μαθήματα στις 4/4 και 5/4, αντίστοιχα.

Εκ της διδάσκουσας