ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ διαδικτυακή ενημέρωση για το πρόγραμμα ERASMUS+


Τη Δευτέρα 4/4 στις 7μμ θα γίνει διαδικτυακή ενημέρωση για το πρόγραμμα ERASMUS+. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=605ad97b-e8de-41eb-90d5-276b5b249714&tenantId=8035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7&threadId=19_HvrWEh7PoujRucW_3StFxoqEE0PCuM6FE2KA10NVYGo1@thread.tacv2&messageId=1648473535404&language=en-GB

Από την Επιτροπή Erasmus+