Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Δ.Π.Θ. στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων»


Πρόσκληση 16227/31-03-2022

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 11 Απριλίου 2022 και ώρα 15:00.

6ΝΘΗ46ΨΖΥ1-5ΑΜ

Αίτηση-Πρόσκλησης-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ-ΕΡΓΟ