Αναπλήρωση του μαθήματος Ρωσική Λογοτεχνία II


Η αναπλήρωση  του μαθήματος Ρωσική Λογοτεχνία II θα γίνει αύριο, 7/4/2022 στις 9.00 -11.30 στον ”Ρωσικό Κόσμο”.

Εκ της διδάσκουσας