ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για Erasmus+ κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία


Σας γνωστοποιούμε ότι έχει αναρτηθεί Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό τη Διδασκαλία κατά το έτος 2022 στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ131.
Η πρόσκληση είναι αναρτημένη στη διεύθυνση:  http://erasmus.duth.gr/node/938