Αναπλήρωση του μαθήματος Κοινοτική οργάνωση των Ελληνορθόδοξων κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο


Το μάθημα του κ. Βαλσαμίδη Κοινοτική οργάνωση των Ελληνορθόδοξων κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο του Β΄ εξαμήνου, θα αναπληρωθεί την Πέμπτη 14 Απριλίου 2022 ώρα 16:00-18:30 στην αίθουσα 202.

Εκ του διδάσκοντα