Αναβολή μαθήματος Ο Κόσμος του Ισλάμ


Το μάθημα Ο Κόσμος του Ισλάμ  δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14/4/2022.