Ανακοίνωση μαθήματος «Πρακτικές ασκήσεις της ρωσικής γλώσσας II»


Το μαθήματα «Πρακτικές ασκήσεις της ρωσικής γλώσσας II»της κας Καλιτά δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15.04.2022

Εκ της διδάσκουσας