ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «Πρακτικές ασκήσεις της ρωσικής γλώσσας II»


Το μάθημα «Πρακτικές ασκήσεις της ρωσικής γλώσσας II» της κας Καλιτά, δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 06.05.2022.
Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει την επόμενη Παρασκευή 13.05.2022 στις 11:30-14:00.

Εκ της διδάσκουσας