Αναπλήρωση μαθήματος «Η διεθνής προστασία των μειονοτήτων και η θέση τους στον Παρευξείνιο Χώρο»


Το μάθημα του 8ο εξαμήνου «Η διεθνής προστασία των μειονοτήτων και η θέση τους στον Παρευξείνιο Χώρο» δεν θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2 Μαΐου 2022, λόγω της μετάθεσης της  υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου αλλά την Τρίτη 10 Μαΐου 2022 και ώρα 16.00- 18.30, στην Αίθουσα 1.

Εκ της διδάσκουσας