Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αν. Προέδρου του ΤΓΦΠΠΧ του Δ.Π.Θ


Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αν. Προέδρου του ΤΓΦΠΠΧ του Δ.Π.Θ. .pdf