Ανακοίνωση για το μάθημα Ο Κόσμος του Ισλάμ


Το αυριανό μάθημα δεν θα πραγματοποιηθεί. Ωστόσο θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα δύο μαθήματα: Πέμπτη, 12/5/2022, ώρα 09.00-11.30, αιθ.2 και Παρασκευή, 13/5/2022, ώρα 09.30-11.00, αίθουσα 2. 

Οι διδάσκουσες

Μαρία Δημάση

Αγγελική Μουζακίτη