Ανακοίνωση για το μάθημα Πληροφορικής


Τα μαθήματα Πληροφορικής θα γίνουν την Πέμπτη 5/5/2022 στις 11.30 π.μ.

εκ της διδάσκουσας