Ανακοίνωση για το μάθημα “Διδακτική της γλώσσας” του Δ΄ Εξαμήνου


Το μάθημα “Διδακτική της γλώσσας” του Δ’ Εξαμήνου, δεν θα  πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6/5/2022. Θα ορισθεί αναπλήρωση.

εκ της διδάσκουσας