Ανακοίνωση για το μάθημα Αστική Λαογραφία


Το τελευταίο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Μαΐου στις 9.00πμ, στην αίθουσα 1.

Ωστόσο, θα πραγματοποιηθεί και μία διαδικτυακή διάλεξη (μέσω zoom) με ομιλήτρια την Δρα Λαογραφίας κα Αφροδίτη Νουνανάκη το Σάββατο 14 Μαΐου, 10.00-11.00πμ με θέμα “Θεωρίες συνωμοσίας και η σχέση τους με τους αστικούς θρύλους στο διαδίκτυο”. Οι κωδικοί του zoom έχουν αναρτηθεί στο e-class.

Εκ της διδάσκουσας