ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τα μαθήματα της κας Μανελίδου


Τα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας Ρωσικής γλώσσας ΙΙ & ΙV, δεν θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 13/5/2022 και θα αναπληρωθούν σε συνεννόηση με την διδάσκουσα.

Εκ της διδάσκουσας