ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ρουμανική Ιστορία και Πολιτισμός ΙΙ


Την Τρίτη, 17/5/2022 και ώρα 09.30-11.30, στην αίθουσα 231 θα γίνει αναπλήρωση στο μάθημα Ρουμανική Ιστορία και Πολιτισμός ΙΙ.

Εκ της διδάσκουσας