ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


– Ρουμανική γλώσσα 4ου εξαμήνου, Τρίτη ώρα 16.00 (αντί της αίθουσας 231 αρχικού προγράμματος, νέα αίθουσα το Εργαστήριο γλωσσών).
– Ρουμανική γλώσσα 6ου εξαμήνου, Τρίτη ώρα 18.30 (αντί της αίθουσας 231 αρχικού προγράμματος, νέα αίθουσα το Εργαστήριο γλωσσών).
– Ρουμανική γλώσσα 2ου εξαμήνου Τετάρτη, ώρα 16.00 (αντί της αίθ.202 το Εργαστήριο γλωσσών).
– Ρουμανική γλώσσα 6ου εξαμήνου Παρασκευή ώρα 11.30 (αντί της αίθουσας 231 αρχικού προγράμματος, νέα αίθουσα το Εργαστήριο γλωσσών).
Τα υπόλοιπα μαθήματα θα γίνουν σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα (επίσης στο Εργαστήριο).

Επιπρόσθετα, τις επόμενες δύο Δευτέρες (23 και 30/05/2022 αντίστοιχα), θα γίνουν ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ της Ρουμανικής γλώσσας 6ου εξαμήνου, ώρα 16.00 στο Εργαστήριο γλωσσών.

Εκ της διδάσκουσας