ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «Πρακτικές ασκήσεις της ρωσικής γλώσσας II»


Το μαθήματα «Πρακτικές ασκήσεις της ρωσικής γλώσσας II»δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20.05.2022.
Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει την επόμενη Παρασκευή 27.05.2022 στις 9:00-11:30 ενώ το κανονικό μάθημα θα γίνει την ίδια μέρα στις 11:30-14:00.

Εκ της διδάσκουσας