Ανακοίνωση αναπληρώσεων ενισχυτικής διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας ΙΙ


Αναπληρώσεις ενισχυτικής διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας ΙΙ:
Παρασκευή  27- 05 – 2022 και ώρα 14:00
Παρασκευή  03 – 06 – 2022 και ώρα 14:00
Εκ της διδάσκουσας