ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ


Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του ΔΠΘ να υποβάλουν άμεσα αίτηση σίτισης  στο https://estia.duth.gr, με μόνα απαραίτητα δικαιολογητικά (εκκαθαριστικό και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

Η υποβολή αίτησης θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη σίτιση.

Υπενθυμίζεται ότι η  λειτουργία του φοιτητικού εστιατορίου στηρίζεται  στον αριθμό των αιτήσεων σίτισης των φοιτητών και όσο λιγότερες αιτήσεις υπάρχουν τόσο λιγότερες μερίδες θα είναι διαθέσιμες για τους φοιτητές.

Από την Δ/νση Ακαδημαϊκών Θεμάτων Δ.Π.Θ.