Αναπλήρωση μαθημάτων Ρουμανική Γλώσσα VIII, Πρακτικές ασκήσεις ρουμανικής γλώσσας ΙΙ και Εξειδικευμένα θέματα μετάφρασης


Αναπλήρωση μαθημάτων Ρουμανική Γλώσσα VIII, Πρακτικές ασκήσεις ρουμανικής γλώσσας ΙΙ και Εξειδικευμένα θέματα μετάφρασης, τη Δευτέρα 30/05 και ώρα 9.00-15.00, αιθ. 232.

Ο διδάσκων