Λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών του Δ.Π.Θ. κατά την διάρκεια των θερινών διακοπών


Οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα παραμείνουν κλειστές για το χρονικό διάστημα:

Από την Τετάρτη 3 Αυγούστου 2022 έως και την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022