Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) και Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ


Σύνδεσμος από την ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ στον οποίο έχει δημοσιευθεί η εν λόγω πρόσκληση:
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΑΑΕ