Υποτροφίες για υποψήφιους Διδάκτορες, Καθηγητές και Ερευνητές από την Σλοβακία


Ανακοινώνεται πρόγραμμα υποτροφιών της Σλοβακικής Δημοκρατίας για το θερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτος 2022-2023, που αφορά ξένους φοιτητές, καθηγητές και
ερευνητές .
Για τη χώρα μας προσφέρονται υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες, καθηγητές και ερευνητές.
Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2022.
Πληροφορίες και αιτήσεις στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

1.letný semester bilaterálne štipendiá attachment (003)