Ανακοίνωση για τα μαθήματα της ρουμανικής κατεύθυνσης


Ενημερώνουμε τους/τις  φοιτητές/τριες ότι την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν κανονικά τα μαθήματα:

Ιστορία και Πολιτισμός της Ρουμανίας Ι(Τρίτη, 09.00-11.30, αίθουσα 230),

Ρουμανική Γλώσσα και Γραμματεία(Τετάρτη, 11.30-14.00, αίθουσα 231) και

Ρουμανική Λογοτεχνία ΙΙ(Τετάρτη, 16.00-18.30, αίθουσα 230).

Δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα:

Μεθοδολογία Διδασκαλίας της Ρουμανικής Γλώσσας,

Μεταφραστικά Θέματα της Ρουμανικής Γλώσσας και

Πρακτικές Ασκήσεις Ρουμανικής Γλώσσας ως Ξένης Ι.

Όσον αφορά τα γλωσσικά μαθήματα της ρουμανικής κατεύθυνσης ενημερώνουμε ότι προς το παρόν θα πραγματοποιείται ένα 3ωρο μάθημα την εβδομάδα για κάθε έτος:
Ρουμανική Γλώσσα Ι, Τετάρτη, 18.30-21.00, Εργαστήριο Παρευξείνιων Γλωσσών
Ρουμανική Γλώσσα ΙΙΙ, Τετάρτη, 16.00-18.30, Εργαστήριο Παρευξείνιων Γλωσσών
Ρουμανική Γλώσσα V, Πέμπτη, 11.30-14.00, Εργαστήριο Παρευξείνιων Γλωσσών
Ρουμανική Γλώσσα VII, Δευτέρα, 16.00-18.30, Αίθουσα 232.