Ανακοίνωση για την έναρξη των μαθημάτων «Εισαγωγή στην Οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας» και «Δίκαιο Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»


Ανακοινώνεται η έναρξη του μαθήματος «Εισαγωγή στην Οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας» τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2002 και ώρα 11.30-1400 [Αίθουσα 1] και η έναρξη του μαθήματος «Δίκαιο Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2002 και ώρα 9.00-11.30 [Αίθουσα 1] σύμφωνα με το  πρόγραμμα.

Εκ της διδάσκουσας