Ανακοίνωση για το μάθημα της Πληροφορικής


Το μάθημα της Πληροφορικής δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12-10-2022 λόγω απουσίας της διδάσκουσας.