ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΠΘ


Οι ημερίδες ενημέρωσης για την Πρακτική Άσκηση  θα διεξαχθούν δια ζώσης σε όλες τις πόλεις (Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή και Ξάνθη). Οι ημερίδες απευθύνονται σε φοιτητές, Υπευθύνους πρακτικής άσκησης, διδακτικό και λοιπό προσωπικό και φορείς υποδοχείς.

Οι εκδηλώσεις αφορούν

α) Στην αποτίμηση του προγράμματος της πρακτικής άσκησης που εκκινήθηκε το εαρινό εξάμηνο του 2016 και διήρκησε έως το εαρινό εξάμηνο του 2022
β) την ενημέρωση για την πρακτική άσκηση του ΔΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23
γ) το νέο νόμο και τις αλλαγές στην πρακτική άσκηση των ιδρυμάτων.

       Πρόγραμμα Ημερίδων
1)  Ορεστιάδα Αμφιθέατρο Α’ – 18 Οκτωβρίου 2022  ώρα 11:30
2)  Κομοτηνή Κεντρικό Αμφιθέατρο (Πανεπιστημιούπολη) – 19 Οκτωβρίου 2022 12:30
3)  Ξάνθη Αμφιθέατρο Καραθεοδωρή, Εστίες – 21 Οκτωβρίου 2022 ώρα 10:00
4)  Αλεξανδρούπολη Αμφιθέατρο Καραθεοδωρή – 24 Οκτωβρίου 2022 9:00